batrisa

Just another WordPress.com site

ความรู้เกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิล ธันวาคม 6, 2011

Filed under: กระดาษรีไซเคิล — batrisa @ 12:44 pm

  คุณรู้หรือไม่ว่าการใช้กระดาษรีไซเคิลช่วยลดโลกร้อนอย่างไร

 

       ในการผลิตกระดาษทั่วไป 1 ตัน จากเยื่อไม้บริสุทธิ์ (Virgin pulp) นั้นจะต้องใช้

 • – ไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี จำนวน 17 ต้น
 • – กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • – น้ำ 31,500 ลิตร และปล่อยคลอรีนเป็นของเสียสู่สิ่งแวดล้อมประมาณ 7 กิโลกรัม

   แต่การผลิตกระดาษรีไซเคิลนั้นจะใช้เศษกระดาษที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นกระดาษใหม่โดยจะลดขั้นตอน และพลังงาน ในการผลิตลง ซึ่งการผลิตกระดาษรีไซเคิล 1 ตัน จากเศษกระดาษจะลด

 • – การตัดต้นไม้ 17 ต้น
 • – การใช้กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • – การใช้น้ำมันเตา 300 ลิตร
 • – การใช้น้ำ 20 ลูกบาศก์ลิตร
 • – การใช้สารคลอรีนฟอกเยื่อกระดาษ 5 กิโลกรัม
 • – การนำเข้ากระดาษจากต่างประเทศ 25,000 บาท
 • – ขยะกระดาษ 1 ตัน
 • – ค่ากำจัดขยะ 1,000 บาท/ตัน

           นอกจากนี้การผลิตกระดาษรีไซเคิล ยังเป็นการ เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เห็นได้ชัดว่าเราสามารถ ลดการตัดต้นไม้ ลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เคมี และลดขยะลงได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการลดสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s