batrisa

Just another WordPress.com site

ตัวอย่างวิดิโอการรีไซเคิลกระดาษ มกราคม 18, 2012

Filed under: กระดาษรีไซเคิล — batrisa @ 3:40 am

Advertisements
 

ประโยชน์ที่ได้จากการรีไซเคิลกระดาษ มกราคม 17, 2012

Filed under: กระดาษรีไซเคิล — batrisa @ 3:04 pm

1.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีใหม่เพราะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลทดแทนได้

2.ช่วยรัฐประหยัดเงินเพราะเคมัภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

3.ช่วยให้การจัดเก็บของเสียมีระเบียบ จนสามารถสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

5.ช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากกการเผาไหม้

6.ประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน7.ประดิษฐ์ของเล่น

8.ประดิษฐ์ของชำร่วย

9.ประดิษฐ์เครื่องประดับ 

10.ใช้ประกอบการจัดป้ายนิเทศต่างๆ

11.ตกแต่งห้องเรียนและมุมกิจกรรม 

 12.นักเรียนใช้ประกอบการทำรายงาน

13.ทำโครงงาน  

 14.ทำปกรายงาน

 

ขั้นตอนการทำกระดาษรีไซเคิล

Filed under: กระดาษรีไซเคิล — batrisa @ 2:54 pm

การผลิตกระดาษรีไซเคิล

อุปกรณ์การทำกระดาษรีไซเคิล

1.  กระดาษที่ทิ้งแล้ว

2.  กะละมัง  หรือถังน้ำ

3.  เฟรมที่ทำด้วยอลูมิเนียม

 

ขั้นตอนการทำกระดาษรีไซเคิล

1.  นำกระดาษที่เหลือใช้  เช่น  กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษเอกสารที่เหลือใช้ มาคัดเลือกและแยกกระดาษที่เป็นชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน  ซึ่งจะสะดวกในการย่อยสลาย

2.  ตัดหรือฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ  ประมาณ 2 – 3 นิ้ว  นำไปแช่ในกะละมังหรือถังน้ำ  โดยใส่น้ำให้ท่วมกระดาษ  ประมาณ 3 – 5 วัน  เพื่อให้กระดาษนิ่มหรือจนเปื่อยยุ่ย

3.  เมื่อกระดาษนิ่มหรือเปื่อยยุ่ยดีแล้ว  ให้ช้อนเอาเศษกระดาษขึ้นมาใส่เครื่องปั่นน้ำผลไม้  เติมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้การปั่นสะดวกขึ้น  ในขั้นตอนนี้สามารถเติมสีจากธรรมชาติตามความต้องการเพื่อสร้างสีสันให้กระดาษสวยงาม  ปั่นจนละเอียดเป็นวุ้น

4.  นำเยื่อกระดาษที่ปั่นแล้วใส่ลงในกะละมัง  ใส่น้ำตามความต้องการ  ถ้าต้องการกระดาษหนาให้ใส่น้ำน้อย  ถ้าต้องการกระดาษบางให้ใส่น้ำมาก 

5.  ใช้ไม้กวนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน  แล้วนำเฟรมช้อนเยื่อกระดาษในกะละมัง  สังเกตความหนาบาง  ใช้แปรงเกลี่ยลูบให้กระดาษมีความหนาเท่าๆ กัน  ทั่วทั้งแผ่น 

6.  นำเฟรมกระดาษไปผึ่งแดดทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 วัน  กระดาษจะแห้งเป็นแผ่นคล้ายกระดาษสา  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย

ขั้นตอน

ขั้นที่  1  แยกกระดาษชนิดเดียวกัน

ขั้นที่  2  ฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ  แช่กระดาษในน้ำประมาณ 3 – 5  วัน

 

ขั้นที่  3  ปั่นกระดาษด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียด

ขั้นที่  4  ใช้เฟรมช้อนเยื่อกระดาษ

 

ขั้นที่  5  นำเฟรมกระดาษไปผึ่งแดดให้แห้ง

 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษ ธันวาคม 21, 2011

Filed under: กระดาษรีไซเคิล — batrisa @ 12:33 pm
 

 

 

 

 

1.ไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมกระดาษเราแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของเส้นใย (Fiber)

-ไม้เนื้ออ่อน(Soft Wood) จะเป็นไม้ที่มีเส้นใยยาว (ประมาณ3-4 มม.) ส่วนใหญ่เป็นไม้ประเภทสน(Cone-Bearing Tree)

-ไม้เนื้อแข็ง(Hard Wood )จะเป็นไม้ที่มีเส้นใยสั้น (ประมาณ1-1.5มม.) ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง (Deciduous Tree)

3.ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษในประเทศไทย

4.ฟางข้าว

5.กระดาษใช้แล้ว

 

 
 

ความรู้เกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิล ธันวาคม 6, 2011

Filed under: กระดาษรีไซเคิล — batrisa @ 12:44 pm

  คุณรู้หรือไม่ว่าการใช้กระดาษรีไซเคิลช่วยลดโลกร้อนอย่างไร

 

       ในการผลิตกระดาษทั่วไป 1 ตัน จากเยื่อไม้บริสุทธิ์ (Virgin pulp) นั้นจะต้องใช้

 • – ไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี จำนวน 17 ต้น
 • – กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • – น้ำ 31,500 ลิตร และปล่อยคลอรีนเป็นของเสียสู่สิ่งแวดล้อมประมาณ 7 กิโลกรัม

   แต่การผลิตกระดาษรีไซเคิลนั้นจะใช้เศษกระดาษที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นกระดาษใหม่โดยจะลดขั้นตอน และพลังงาน ในการผลิตลง ซึ่งการผลิตกระดาษรีไซเคิล 1 ตัน จากเศษกระดาษจะลด

 • – การตัดต้นไม้ 17 ต้น
 • – การใช้กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • – การใช้น้ำมันเตา 300 ลิตร
 • – การใช้น้ำ 20 ลูกบาศก์ลิตร
 • – การใช้สารคลอรีนฟอกเยื่อกระดาษ 5 กิโลกรัม
 • – การนำเข้ากระดาษจากต่างประเทศ 25,000 บาท
 • – ขยะกระดาษ 1 ตัน
 • – ค่ากำจัดขยะ 1,000 บาท/ตัน

           นอกจากนี้การผลิตกระดาษรีไซเคิล ยังเป็นการ เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เห็นได้ชัดว่าเราสามารถ ลดการตัดต้นไม้ ลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เคมี และลดขยะลงได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการลดสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง

 

 

การรีไซเคิล (Recycle) พฤศจิกายน 30, 2011

Filed under: กระดาษรีไซเคิล — batrisa @ 4:16 am

คือ  การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือกระบวนการที่เรียกว่า “รีไซเคิล” คือ การนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ ของใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม นำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ แก้ว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก “การรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนำมาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไป

 

ความหมายของกระดาษ

Filed under: กระดาษรีไซเคิล — batrisa @ 4:10 am

กระดาษหมายถึงวัตถุแผ่นบาง ๆ โดยทำมาจากใยเปลือกไม้ ฟาง เศษผ้า และอาจมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อช่วยให้คุณสมบัติของกระดาษดีขึ้น เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการจดบันทึก